MANGO

Zdjęcie sklepu MANGO w Centrum Outlet Factory Poznań
Zdjęcie sklepu MANGO w Centrum Outlet Factory Poznań

Zobacz na mapie

 

Koncept Mango wyrósł z połączenia produktu, naszych własnych projektów, jakości oraz wizerunku marki, co daje jednolita i spójna całość. Ubieranie nowoczesnej kobiety miasta, spełnianie jej codziennych oczekiwań jest zasada, która analizowaliśmy, adoptowaliśmy i stosowaliśmy we wszystkich krajach, w których działamy: to było i nadal jest jedna z głównych przyczyn naszego sukcesu na rynku oraz międzynarodowego prestiżu

The Mango concept grew out of a blend of the product, our own designs, quality and brand image, all which ensures a uniform and compact whole. Dressing the modern city woman and matching her daily expectations is the principle we have analysed, adopted and applied in all the countries in which we work: it was and is one of the chief reasons for our success in the market our international prestige.